Pro-Mil

Ruđera Boškovića 20, 42000 Varaždin
Hrvatska

Tel: 042 203 981 / 233 971
Email: info@pro-mil.hr

Naslov knjige: Informatika/računalstvo 1 i 2, udžbenik

Informatika/računalstvo 1 i 2, udžbenik

udžbenik za 1. i 2. razred općih, jezičnih, klasičnih, prirodoslovnih i programe A i C prirodoslovno-matematičkih gimnazija te za 1. i 2. razred strukovnih škola

287 str, cijena:18,95 EUR (142,78 HRK)
Više informacijaPogledaj


*) 1 EUR = 7,53450HRK

Sadržaj

GDPR

 

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

 

Ovim putem želimo vas obavijestiti koje podatke prikupljamo na našim web-stranicama te u koje se svrhe ti podatci koriste. Također vas želimo informirati o svim vašim pravima vezanim uz dostavljene osobne podatke.

Odgovornost za zaštitu osobnih podataka

PRO-MIL d.o.o. za nakladu, informatiku i edukaciju, Ruđera Boškovića 20, Varaždin kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje, koristi i štiti vaše osobne podatke primjenjujući organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja, neovlaštenog odavanja ili pristupa. Vaši podatci  ne prodaju se niti daju na uvid trećim stranama i neće biti izneseni u druge zemlje. Osobne podatke tretiramo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679).

Svrha obrade te vrste osobnih podataka

Svrha obrade podataka je isporuka robe i usluga korisnicima koji na našoj stranici popune obrazac narudžbe ili robu/uslugu naruče elektroničkom poštom ili telefonom (daju podatke telefonom). Podaci će biti korišteni  za isporuku robe (knjige) na navedenu adresu odnosno za pružanje usluge (registraciju i pravo pristupa elektroničkim izdanjima) i za izradu računa.

Upotrebljavaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, OIB, adresa, poštanski broj, mjesto, e-mail adresa, telefon i kontakt fax (nije obvezno).

Za potrebe izrade računa podatci će se preuzeti u naš knjigovodstveni program i čuvati u roku propisanom  Zakonom o računovodstvu nakon čega će se izbrisati/uništiti.

Podatci upisani u obrazac narudžbe zaštićeni su enkripcijom i sigurnosnim certifikatom (certifikat dostupan klikom na ikonu lokota na adresnoj traci preglednika) te su sigurni od neovlaštenog pristupa.

Narudžbe i vaši podatci nalaze se u administratorskoj sekciji web-stranice kojoj mogu pristupiti samo osobe s ovlastima administratora. Podatcima u knjigovodstvenom programu mogu pristupiti samo osobe kojima je dozvoljen pristup pomoću korisničkog imena i zaporke. Osobe koje imaju pristup osobnim  podatcima korisnika potpisale su izjavu o povjerljivosti da će podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu te navedene podatke neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Na poslužitelju (serveru) čuvaju se narudžbe i podatci tekuće i prethodne kalendarske godine. Podatci u knjigovodstvenom programu čuvaju se sukladno zakonskim propisima.

Vaša prava vezana uz osobne podatke

U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava koja se odnose na zaštitu osobnih podataka:

• pravo na pristup osobnim podacima
• pravo na ispravak (dopunu, izmjenu) netočnih osobnih podataka
• pravo na ishođenje ograničenja obrade
• pravo na prigovor vezan uz obradu osobnih podataka
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na zaborav, odnosno brisanje osobnih podataka

podnošenjem zahtjeva koji možete preuzeti ovdje i slanjem istog na e-mail info@pro-mil.hr ili na adresu: PRO-MIL d.o.o. Ruđera Boškovića 20, 42000 Varaždin.

Privolu za obradu osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku bez štetnih posljedica za vas slanjem zahtjeva na e-mail info@pro-mil.hr ili na našu adresu. Podaci navedeni u Zahtjevu za opoziv bit će izbrisani/uništeni odmah po primitku vašeg zahtjeva osim ako je rok čuvanja podataka propisan zakonom (zakonska obveza čuvanja računa).

Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva iste.

Ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Sva pitanja i zahtjeve u vezi s obradom vaših osobnih podataka koje provodi PRO-MIL d.o.o. te ostvarivanja vaših prava molimo dostaviti pisanim putem na našu adresu:

PRO-MIL d.o.o. Ruđera Boškovića 20, 42000 Varaždin ili  na e-mail info@pro-mil.hr

Na vaš zahtjev dužni smo odgovoriti unutar mjesec dana od dana primitka zahtjeva.