Pro-Mil

Ruđera Boškovića 20, 42000 Varaždin
Hrvatska

Tel: 042 203 981 / 233 971
Email: info@pro-mil.hr

Naslov knjige: Informatika/računalstvo 1 i 2, udžbenik

Informatika/računalstvo 1 i 2, udžbenik

udžbenik za 1. i 2. razred općih, jezičnih, klasičnih, prirodoslovnih i programe A i C prirodoslovno-matematičkih gimnazija te za 1. i 2. razred strukovnih škola

287 str, cijena:14,00 EUR
Više informacijaPogledaj


*) 1 EUR = 7,53450HRK

Propyx - sustav za online provjeru znanja

Propyx - sustav za online provjeru znanja

 

Propyx je sustav za online provjeru znanja koji uvelike olakšava učenicima usvajanje nastavnog gradiva, a nastavnicima može biti od velike koristi kod pripremanja domaćih i kontrolnih zadaća, te vrednovanja uspjeha učenika i vođenja različitih statistika (primjerice uspjeh razreda ili grupe kao cjeline).

Srž Propyxa je baza pitanja koja pokriva nastavni plan i program. Baza pitanja raste i usavršava se, a tu je i mogućnost za svakog nastavnika ili predavača pripreme vlastitih pitanja i kombiniranje istih s pitanjima iz baze.

Pitanja su koncipirana tako da se mogu svrstati u 4 skupine:

   1. Između više ponuđenih odgovora od učenika se traži da izabere točan
   2. Između više ponuđenih odgovora od učenika se traži da izabere nekoliko točnih odgovora
   3. Na postavljeno pitanje od učenika se traži upisivanje točnog odgovora na za to predviđeno
mjesto za upis
   4. Na prikazanoj slici ekrana treba kliknuti na određenu naredbu ili ikonu

Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odobrile su Propyx kao pomoćno nastavno sredstvo u školama.

Osim osnovnih i srednjih škola, Propyx je namijenjen i ostalim obrazovnim ustanovama, fakultetima, pučkim učilištima, ECDL testnim centrima i ostalim ustanovama koje se bave obrazovanjem i provjerom stečenog znanja, a omogućuje :

 -          pristup sustavu neograničenom broju članova Korisnika (učitelja/nastavnika/profesora i polaznika obrazovne ustanove - svaki član s vlastitim jedinstvenim AAI identitetom) za vrijeme trajanja Ugovora

-          unos pitanja i odgovora za provjeru znanja i njihovo ažuriranje

-          korištenje baze pitanja Nakladnika (PRO-MILa) iz predmeta Informatika/računalstvo

-          provođenje online provjere znanja

-          statistiku prolaznosti po pojedinoj provjeri

-          podršku – rješavanje eventualnih problema u radu sa sustavom

-          slanje obavijesti učiteljima/nastavnicima/profesorima (newsletter).
 

Korisnik (obrazovna ustanova) nema ograničenja u broju učitelja/nastavnika/profesora koji žele koristiti sustav za online provjeru znanja, kao ni u broju učenika/studenata/polaznika. Svaki učitelj/nastavnik/profesor može prijaviti više predmeta za provjeru znanja i više cjelina unutar istog predmeta sukladno predmetu koji predaje.

Mjesečna naknada za korištenje sustava Propyx koju plaća ustanova čiji djelatnici i polaznici koriste sustav, iznosi 166,00 kuna + PDV mjesečno za 12 mjeseci u godini. Narudžbenicu za Propyx možete preuzeti ovdje .

Ako škola/ustanova ne može ili ne želi naručiti Propyx a profesor ga želi koristiti, profesor može samostalno koristiti Propyx određene mjesece u godini kada provodi ispite. Cijena je također 166,00 kuna+PDV za vremenski period od mjesec dana kada profesoru odgovara (npr. od 10. studenog do  10. prosinca).   U tom slučaju javite na podrska@propyx.com period u kojem želite koristiti Propyx i Vaše podatke za račun (ime, prezime, adresa, OIB).

Propyx koristi veliki broj osnovnih i srednjih škola, fakulteta, ECDL testnih centara i drugih obrazovnih ustanova o čemu najbolje govori statistika sustava .

Uvjeti korištenja Propyxa

KLIKNI OVDJE za prelazak na www.propyx.com

logo_propyx_1m